Kohtla-Järve Vanuride Hooldekodu

Asukohta: Ida-Virumaa, Kohlta-Järve linn, Ahtme mnt 16

Tellija:  Kohta-Järve Linnavalitsus

Üldpind: 6521 m2

Arhitektid: Andres Mikker, OÜ Kapitaalehitus

Ehitusinsenerid:  OÜ Kapitaalehitus

Eriosad:OÜ Kapitallehtius

Elekter: OÜ Kapitaalehtius

Tehtud tööd: Hoone vundamendi ja sokli soojustamine; siilutisriba tegemine; fassaadi soojustamine ja värvimine; aknaveeplekkide paigaldamine; rõdude piirded; veeäravoolu torude ja rennide demonteerimine ja tagasi paigaldamine.